بر اساس سياست های معاون محترم پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری، مرکز منطقه ای و ISC ماموريت یافته اند تا نسبت به چاپ و انتشار مجلات علمی پژوهشی و علمی ترويجی فارسی ، عربی و انگليسی به صورت چاپی اقدام کنند. بر اساس اين سياست ، مرکز منطقه ای و ISC انتشار نشريات معتبر کشور را به صورت چاپی در راس برنامه های خود قرار داده و با عقد  تفاهم نامه  با دانشگاه ها ، انجمن های علمی و موسسات پژوهشی طبق مفاد  اين تفاهم نامه که تعهدات طرفين در آن به صورت شفاف مشخص شده است نسبت به اين موضوع با اهميت علمی و پژوهشی اقدام می نمايد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اخلاق در علوم و فناوری

این نشریه از سال 1385 توسط انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری منتشر می شود و دارای درجه علمی ـ پژوهشی (علوم انسانی) است. فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، آماده پذیرش مقالات اصیل پژوهشی، مقالات مروری، مقالات کوتاه و نیز نامه به سردبیر، در هر یک از زمینه های مرتبط با اخلاق می باشد. این نشریه مقالاتی در زمینه های گوناگون اخلاق در علوم وفناوری شامل: پزشکی و زیستی، علوم اجتماعی، علوم فلسفی، علوم فنی و مهندسی، علوم زیست محیطی و علوم اقتصادی منتشر می نماید. 

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

اقتصاد کلان

این پژوهشنامه فضای مناسبی را برای انتشار کارهای پژوهشی و تحقیقات دانشگاهیان و حرفه ای ها در به اشتراک گذاری آخرین یافته ها، روش ها و پیشرفت های علمی در سازمان های کشور مهیا می کند. هدف این پژوهشنامه حمایت از تبادل ایده ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم سازمانی در سطح اجرایی و ارایه محرک برای تحقیق و توسعه چشم انداز ایرانی - اسلامی است.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

آرشیو رازی

در راستاى انجام فعاليتهاى علمى پژوهشى و ارتقاء سطح آگاهى و دانش مخاطبين و در جهت اهداف، سياستها و ديدگاههاى مؤسسه تحقيقات واکسن و سرم‌سازى رازى، مجله علمى پژوهشى آرشيو رازى با مجوز رسمى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى منتشر مي‌شود. هدف اين مجله انتشار تازه‌ها و يافته‌هاى علمى دانشمندان مؤسسه رازى و ساير مراکز مشابه در زمينه فرآورده‌هاى بيولوژيک، تحقيق و پيشگيرى بيماريهاى عفونى مي‌باشد.

مشاهده مجله | 254-824-9736 | (573) 207-4369

اقتصاد مقداری

.این نشریه قبلا با نام بررسی های اقتصادی منتشر می شد

Aeolism | 346-380-3333 | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

اکوفیزیولوژی گیاهی

ﻣﺠﻠﻪ ﺍﮐﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  ﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻋﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  ﻣﺮﺗﻌﻲ، ﺍﮐﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻱ ﻛﻤﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﻲ،  ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﮔﺮﻭﮐﻠﻴﻤﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮔﻴﺎﻩ ﺯﺭﺍﻋﻲ-ﺧﺎﮎ، ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ  ﺍﮔﺮﻭﺍﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺎﭖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺸﺪﻩ  ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﭼﺎﭖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺎﭖ  ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ.

 

412-508-9305 | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

اقیانوس شناسی

نشريه علمی - پژوهشی اقيانوس شناسی با اهداف ايجاد ارتباط ميان پژوهش­گران و دست­اندر­کاران علوم و فنون دريايی و کمک به پيشبرد جنبه ­های پژوهشی و آموزشی در زمينه ­های گوناگون علوم و فنون دريايی منتشر می گردد. اين نشريه مقالات علمی و پژوهشی در زمينه علوم و فنون دريايی و با محوريت مسائل اقيانوس ­شناسی در حوزه ­های خليج ­فارس، دريای عمان و دريای خزر را به زبان فارسی منتشر مي­کند

(662) 876-2845 | شماره جاری | (606) 369-4824

لوگوی هدر صفحه

بیماریهای گیاهی

نشريه‌ی ارگان انجمن بيماری شناسی گياهی ايران است که از سال 1342 منتشر می‌شود. جلد اول (در 2 شماره) به صورت پلی‌کپی، جلد دوم (در 4 شماره) به انضمام يک شماره از جلد سوم به صورت افست چاپ و انتشار يافته‌اند. مقالات 13 شماره ياد شده به فارسی بوده است و از آن به بعد تمامی مقالات به فارسی با خلاصه انگليسی يا به فارسی با خلاصه فارسي انتشار يافته‌اند.

مشاهده مجله | 650-784-7460 | 7026873485

لوگوی هدر صفحه

بیوتکنولوژی کشاورزی

 با عنایت به نقش مهم بیوتکنولوژی ازجنبه های مختلف در امنیت ملی (غذایی، بهداشتی، درمانی، محیطی، دفاعی و ...) اهمیت و ارزش بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک امری مسلم و محرز است، به ویژه با توجه به وجود پتانسیل بالا آن در استفاده از ابزارهای بیوتکنولوژی کشاورزی، مانند: تولید گیاهان و دامهای تراریخت، روشهای کشت سلول و اندامهای گیاهی، ریزازدیادی، استفاده در صنایع غذایی و نشانگرهای ژنتیکی است. بیوتکنولوژی، علاوه بر اینکه زمان و هزینه تولید انواع فراورده های کشاورزی را کاهش می دهد، می توان با استفاده از ابزارهای آن، ژنهایی را با اهداف افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی، ایجاد مقاومت به تنشهای زیستی (آفات، بیماریها، علفهای هرز و ...) و غیر زیستی (خشکی، شوری، سرما، گرما و ...) از هر موجود به موجود زنده دیگر منتقل نمود. در این مجله سعي مي شود که کلیه مقالات علمی – پژوهشی دریافتی در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی کشاورزی مورد ارزیابی قرار گيرد و پس از تایید هیات محترم تحریریه به چاپ رسد. هر مقاله حداقل براي سه داور محترم از استادان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ارسال مي گردد و انتخاب مقاله براي چاپ پس از طی مراحل اصلاحی، منوط به تاييد حداقل دو داور و تصویب نهایی در هیات تحریریه مي باشد. اهداف و برنامه های مجله علاوه بر گسترش علم بیوتکنولوژی کشاورزی، حفظ و ارتقاء سطح کیفی و کسب استانداردهای ملی و بین المللی لازم می باشد که آینده ای روشن را نوید می دهد. اخذ رتبه علمی- پژوهشی این مجله از اولین شماره در جلسه مورخ 88/7/1 كميسيون بررسي نشريات علمي كشور تأييد شد

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

پرستاری و مامایی جامع نگر

مجله پرستاری و مامايی جامع نگر متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گيلان می باشد که هدف از انتشار آن ارتقاء سطح دانش پرستاری و مامايی و ارائه اطلاعات لازم و مفيد در مورد يافته های تحقيقاتی در زمينه مراقبت های پرستاری و مامايی می باشد

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

پژوهش آب در کشاورزی

3617033449 | شماره جاری | ثبت نام

پژوهش در آموزش علوم پزشکی

Homaridae | 8449995665 | 501-954-0857

لوگوی هدر صفحه

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک ادواری علمی و دارای فرایند هم تراز خوانی است که اولین شماره آن با نام «نشریه فنی مرکز مدارک علمی» در مهرماه 1351 منتشر گردید و انتشار آن با تغییر نام به «فصلنامه علوم اطلاع رسانی» و «فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات» و در زمستان 1390 با تغییر نام به «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات» ادامه یافت. مالکیت مادی و معنوی این ادواری به پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران تعلق دارد.

مشاهده مجله | 626-644-1799 | 7084262532

لوگوی هدر صفحه

پژوهشنامه تاریخ اسلام

فصلنامه «نامه پژوهش تاریخ اسلام»، در واپسین ماه های سال 88 زمینه انتشار نشریه علمی ـ  پژوهشی این پژوهش نامه به قدرت الهی و دانش دانشگاهیان ایرانی فرهیخته و اهتمام انجمن ایرانی تاریخ اسلام فراز آمد. به اطلاع استادان، دانشجویان و محققان تاریخ اسلام می رساند این فصل نامه پذیرای آراء ، اندیشه ها و دست آوردهای تحقیقاتی خواهد بود که در عرصه عمومی و تخصصی تاریخ اسلام به رشته تحریر درآمده و جدیدترین یافته های تحقیقی محققان را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. این پژوهش نامه تخصصی به منظور فراهم کردن موجبات نشر بهترین مقالات علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام از مقالات برگرفته از رساله های دانشجویان دکتری استقبال می کند و آن ها را در اولویت چاپ قرار خواهد داد.

rose-eared | (928) 459-9758 | ثبت نام

پژوهش نامه ادب غنايی 

پژوهشنامه ادب غنایی با هدف انتشار پژوهش های اصیل در زمینه ادبیات غنایی منتشر می گردد.همچنین،این مجله فقط مقاله هایی را خواهد پذیرفت که حاصل نوآوری و پژوهش نویسنده یا نویسندگان در زمینه ادب غنایی باشد.پژوهشنامه ادب غنایی که قبلاً با عنوان مجله زبان و ادبیات فارسی منتشر می شد براساس نامه ی شماره ی 10691/3 مورخ 87/12/28 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه ی علمی-پژوهشی دریافت کرده است. همچنین بر اساس نامه شماره 116/11/3 مورخ 88/2/8 این اعتبار به سه شماره ی 8 , 9و 10 مجله نیز تسری می یابد.این مجله در نخستین سنجش ضریب تأثیر نشریات فارسی نمایه شده در کارگاه استنادی وزارت علوم جهان اسلام در سال 1389 با ضریب تأثیر 0429. رتبه هشتم در میان 630 نشریه و مقام سوم را در میان نشریات زبان و ادب فارسی کسب نموده است. همچنین در دومین سنجش ضریب تأثیر در سال 1390 ، در میان 887 نشریه با ضریب تأثیر 0488. به رتبه سیزدهم و بازهم مقام سوم در میان نشریات زبان و ادب فارسی دست یافته است.

مشاهده مجله | (939) 484-0767 | 7873911882

لوگوی هدر صفحه

پژوهشنامه مطالعات مرزی

پژوهشنامه مطالعات مرزی نشریه ای با درجه علمی پژوهشی در مرکز تحقیقات و مطالعات مرزبانی ناجا است که مقالات اصیل منتج از یافته های پژوهشی، مقالات مروری (نظام مند و فراتحلیل، ...)، و مقالات موردی انتظامی – مرزی، را در حوزه مدیریت مرز، توسعه مناطبق مرزی، آسیب شناسی مسائل مرزی، امنیت مرزها، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مرزنشینان، مدیریت سازمانهای مرتبط با مرزها و ... به چاپ میرساند.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

پژوهش های بذر ایران

مشاهده مجله | شماره جاری | (857) 410-5772

لوگوی هدر صفحه

پژوهش های برنامه درسی

 هدف از انتشار مجله‌ی پژوهش­های برنامه درسی دانشگاه شیراز، بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق‌تر از چگونگی تدوین برنامه­ های درسی مورد نیاز جامعه است. از این رو، هرگونه مقاله‌ای که در یکی از گرایش‌های علوم تربیتی و روان­شناسی که در حوزه­ی برنامه­ی درسی نوشته شود و پژوهشی بدیع و ارزشمند باشد، برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته می‌شود.

618-530-5571 | شماره جاری | anasarca

پژوهش های تفسیر تطبیقی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی

این مجله با همّت اعضای محترم هیأت تحریریه دانشگاه شهید باهنر کرمان در راستای مطالعات اسلامی در سال 1386 بنیانگذاری شد. هر نوع مقاله ای که در یکی از شاخه های مرتبط با پژوهش های اسلامی نوشته شود و از ارزش علمی و پژوهشی لازم برخوردار باشد، برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد. هیأت تحریریه در ردّ یا قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است.این مجلّه با مجوّز 8/10/1387 به شماره ثبت 4477/174 هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با روش پژوهش و گستره توزیع بین المللی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر می گردد .

مشاهده مجله | شماره جاری | self-recording

پژوهش های سلامت محور

فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش‌های سلامت محور" نشريه، مرکز رشد فناوری‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هدف :ثبت و نشر نتايج تحقيقات در زمينه پزوهش‌ های سلامت‌محور. مديريت دانش و بهينه‌سازی و ارتقاء هوش سازمانی در نهادها و موسس ات آموزشی و خدماتی حوزه بهداشت و سلامت.  کمک به ارتقای سطح پژوهش به منظور گسترش مرزهای دانش. ايجاد بستر مناسب برای ارتباط ميان پژوهشگران در مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی.  تلاش برای ارائه ايده های نو به منظور رفع نيازهای علمی و تحقيقاتی کشور در زمينه فناوری‌های سلامت تلاش برای ورود و عضويت در بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اينترنتی بين المللی. اطلاع رسانی در زمينه ژوهش‌های محصول محور، فناوری‌های سلامت و کمک به جلوگيری از فعاليت‌های موازی در کشور .  مقاله‌های تحقيقی و مروری، گزارش‌های موردی، و يا يادداشت‌های فنی با عنوان‌های موضوعی زير را منتشر می‌نمايد .

2562259434 | 803-214-8297 | (989) 563-7491

لوگوی هدر صفحه

پژوهش های صنایع غذایی

 انتشار مجله دانش کشاورزی از سال 87 متوقف شده و پس از آن به پنج مجله دانش آب و خاك، پژوهش هاي علوم دامي، پژوهش هاي صنايع غذايي، دانش كشاورزي و توليد پايدار و  Journal of Plant Physiology and Breeding  تفكيك شده است. نشریه پژوهش هاي صنايع غذايي متعلق به دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز است. این نشریه توسط مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چاپ و در "ایران ژورنال" مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه  میشود

مشاهده مجله | (847) 612-5721 | ثبت نام

پژوهش های علوم دامی

این نشریه شاخه تخصصی در زمینه پژوهش های علوم دامی نشریه سابق "دانش کشاورزی" است و از خرداد سال 1388 با عنوان "پژوهش های علوم دامی"منتشر می شود. 

مشاهده مجله | شماره جاری | 419-752-7474

پژوهش های فلسفی

دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای فلسفی توسط دانشگاه تبریز منتشر می شود. پژوهش های فلسفی مقاله های حاصل از پژوهش محققین در زمینه های فلسفه (فلسفه اولی، معرفت شناسی و فلسفه های کاربردی) را منتشر می نماید. اين نشریه در "ایران ژورنال" مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود. 

847-600-2285 | شماره جاری | ثبت نام

پژوهش های فلسفی کلامی

فصلنامه پژوهشهای فلسفی  کلامی دانشگاه قم نشریه ای علمی پژوهشی است که مقالات و دستاوردهای نو پژوهشی اساتید و پزوهشگران علاقمند به رشته فلسفه  را در کلیه رشته های مرتبط با فلسفه; اعم از فلسفه دین; فلسفه نفس; فلسفه تحلیلی;‌معرفت شناسی; فلسفه اخلاق; کلام و فلسفه غرب جهت بررسی; پذیرش می کند. کلیه مقالات این نشریه پس از داوری تخصصی از سوی دو داور همتای ناشناس و تایید هیئت تحریریه به چاپ می رسد. مخاطبان این مجله دانشگاهیان;‌اعم از اساتید و دانشجویان رشته های فلسفه هستند.

smoke talk | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

پژوهش های خاک

اين مجله صرفا مقالات پژوهشي(Original Articles) منتج از پژوهش های نویسنده و یا نویسندگان در زمینه علوم خاک و آب را منتشر می نماید.  مقاله بايد به زبان فارسي روان و پيراسته از غلط‌هاي نگارشي و نوشتاري باشد. از آوردن واژه های بیگانه كه معادل شناخته شده فارسي دارند جداً خودداري گردد.  مسئوليت صحت و سقم مطالب، نظرات و عقايد مندرج در مقالات به عهده نويسندگان مقاله مي‌باشد. حقوق معنوي مقالات براي نويسندگان محفوظ مي‌باشد.  مقاله نبايد در هیچ یک از نشريات كشور به چاپ رسيده يا همزمان براي مجلات ديگر ارسال شده باشد اين مسئله بايد با تأييد كتبي نويسنده مسئول باشد

612-369-8068 | (352) 359-4062 | ثبت نام

1 - 25 (111)